Omslaget till "Gör det bättre själv om du kan!"

Gör det bättre själv om du kan!

av Johan Fallby

Så hjälper du barn till en positiv och utvecklande upplevelse av sitt idrottande!


"Gör det bättre själv om du kan!" gör upp med gamla sanningar och behandlar på ett nyskapande sätt föräldra- och tränarrollen inom idrotten. Vad skapar motivation hos barn? Hur och hur mycket ska man träna som barn? När måste man välja idrott?


Boken ger forskningsbaserade praktiska råd om hur du blir en positiv kraft i barnets idrottsmiljö. Detta oavsett om målet är att lägga grunden till en aktiv livsstil eller ge barnet förutsättningar för att nå så långt det kan i sin idrott.


Innehåll:

  • Rollen som idrottsförälder
  • Träning och tävling
  • Idrottsmiljön
  • Barnet
  • Idrottsföräldern som expert


Läs mer i samma ämne i Facebook-gruppen idrottsföräldrar: https://www.facebook.com/idrottsforeldrar1/.